Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2013

biszkoptowyluk
Przyszłam teraz do ciebie tylko po to, by ci powiedzieć [...[, że gdyby zdarzyło się coś i byłabym ci kiedykolwiek potrzebna... albo potrzebne by ci było... wszystko z mojego życia, a może jeszcze coś innego... to tylko zawołaj, a przybiegnę.
— Zbrodnia i kara
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viafullmoon fullmoon
biszkoptowyluk
Reposted frompanimruk panimruk viafullmoon fullmoon
biszkoptowyluk
Nic na to nie poradzę, że Cię potrzebuję częściej niż do tej pory.
Myśl co chcesz, dobrze wiesz, co dla mnie znaczysz.
— ot tak.
Reposted frombadalena badalena viafullmoon fullmoon
biszkoptowyluk
dwie tęczówki paraliżujące wszystkie zmysły .
Reposted fromthesmajl thesmajl viafullmoon fullmoon
biszkoptowyluk
7216 bf77 390
j. pilch
Reposted fromorestesgaolin orestesgaolin viaelinela elinela
biszkoptowyluk
1148 9272 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaelinela elinela
biszkoptowyluk
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest, aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viadieeine dieeine
biszkoptowyluk
Come a little closer 
Reposted fromyouknowyoulikeit youknowyoulikeit viacytaty cytaty

January 09 2013

biszkoptowyluk
nowy rok, nowa zupa, za dużo ludzi znało mnie pod tym nickiem  :) od zupy jestem uzależniona :)

January 07 2013

biszkoptowyluk
oo, dziękuję bardzo, to miłe :) Na zupie pojawiam się nadal, tylko, że już nie pod tym nickiem, a okazyjnie jestem także tutaj :)

January 01 2013

biszkoptowyluk
biszkoptowyluk
1237 c2f4 390
Reposted fromzielono zielono viaKabrioletta Kabrioletta
biszkoptowyluk
Woah momma
(Source: thenighthawkbroad)
biszkoptowyluk
2434 3238 390
Reposted fromFuinAer FuinAer viaKabrioletta Kabrioletta
biszkoptowyluk
0979 272a 390
Reposted fromaleek aleek viaspontaniczna spontaniczna
biszkoptowyluk
biszkoptowyluk
1957 91e0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapetkaa petkaa
biszkoptowyluk
1440 7008 390
Reposted fromplotkara plotkara viasummerwine summerwine
0062 3e01 390

daily routine

Reposted frombacke backe viathefirstdrop thefirstdrop
0069 7e61 390

paranorman

Reposted frombacke backe viakostuchna kostuchna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl